10 درمان خانگی برای دفع سنگ صفرا

پنجشیر يکى از ولايات ايجاد شده در حکومت کرزی است، اين ولايت به فاصله ۱۲۰ کیلومتری به طرف شمالشرق کابل در بین دو شاخه جنوبی هندوکش، از شمالشرق به جنوب غرب موازی به امتداد هندوکش واقع است و درههای فرعی آن از شمال به جنوب و از جنوب به شمال امتداد داشته وبه دره عمومی پنجشیر وصل می شود. حدود بدخشان در زمان شاه مشهور بدخشان سید عمریمگی مشهور به ملک جهان شاه در شرق سنکیانگ (فعلآ مربوط چین) در شمال حصار شادمان در غرب ایرگنک و در جنوب کوهای سالنگ بود.

منطقه بدخشان به گواهی آثار باستانی بدست آمده و دوره مفرغ از تمدن پررونق برخوردار بوده (فرامکین 105) و ظاهرآ در دوران باستان نقش مهمی در پیوند تمدنهای شرق ایفا کرده است . این منطقه در شرق با استان سین کیانگ چین همجوار است و همواره به عنوان محوری ارتباطی میان خراسان و ماوراءالنهربا تبت و چین اهمیت داشته است . برخی چون تو ماشک برآنند که (استان کوهستانی) که یونانیان از آن یاد کرده اند.

و بخشی دیگر استان خود گران بدخشان تابع جمهوری تاجکستان است. کشورهای اروپایی مانند ایتالیا ، ایرلند ، اسپانیا ، یونان ، روسیه ، رومانی ، سوئد و آلمان ، علاوه بر کشورهای دیگر در آسیا مانند ایران، هند و چین از تولیدکنندگان برجسته این سنگ ارزشمند در جهان هستند. اگر در خانه خود از سنگ تراورتن استفاده میکنید بهتر است که آن را از فروشگاههای معتبر انتخاب کنید تا بتوانید انواع مختلف سطح را شخصا بررسی کنید.

هرچند پس از سقوط آخرین سلسلۀ کابل شاهان بوسیلۀ یعقوب لیث صفاری متاسفانه با خدعه و فریب میرزکه دخترش مرکز کابل شاه را به منطقۀ پکتیا انتقال داد که اکنون به نان میرزکه یاد می شود و پس از آن به سرهند رفت و تا آنکه این سلسله منقرض شدند. ایرانشهر3) کذارش شده است که در حدود سال 198ق فرمانروای بومی بنام هاشم بن مجور ختلی ظاهرآبی آنکه از سوی دستگاه خلافت منصوب شده باشد زمام امور را در منطقه بدست داشته است.

از این که پنجشیر اراضی زراعتی ندارد و از همین رو معبری بوده برای مهاجران در سراسر تاریخ و تا آنکه باشنده گانی کنونی اش در قرن های اخیر متوطن شده اند. این پیشینۀ تاریخی نه تنها از عظمت تاریخی و ملی و اصالت فرهنگی این مرز و بوم پرده بر می دارد؛ بلکه گواۀ آشکار بر عزت و سربلندی این کشور است.این مرور مختصر حداقل تذکری است، برای آن قوم گرایان خودخواه و مشتی کوبنده بر دهن آن بوزینه های ناآگاه و بی خبر از تاریخ است که با دامن زدن به تضاد های قومی و اختلاف های تباری و می خواهد با اتهام بستن های کاذبانه دیوار های آهنین را میان شهروندان این سرزمین ایجاد کنند و برای خود هویت بدهند تا بدین وسیله چند روزی در مقام های کذایی قدرت باقی بمانند و به بهای پای نهادن برعزت و وقار باشنده گان این سرزمین چند روزی به زنده گی ننگین خود ادامه بدهند.

افزون براین بربنیاد اسناد بهدست آمد از منابع محلی، معدن لاجورد ولسوالی کران و منجان، معدن بیروج ولسوالی جرم، معدن یاقوت ولسوالی خاش، معدن طلای ولسوالی شهربزرگ و معدن طلای دوآبهی یفتل بالا نیز، از چندین سال بهاینسو در تصرف طالبان و افراد مسلح غیرمسوول قرار دارد و استخراج غیرقانونی و بیرویهی این معادن توسط این گروهها تااکنون ادامه دارد. در ادامه به معرفی بهترین انواع سنگ مرمریت کشور خواهیم پرداخت. در افرادی که مکمل کلسیم را با شکم خالی مصرف میکنند احتمال تشکیل سنگ کلیه افزایش پیدا میکند.

• افرادی که سابقه داشتن سنگ کلیه در خانواده دارند. علاوه بر این موارد کیفیت فرآوری سنگ نیز در قیمت آن تاثیر میگذارد. پس از تشکیل حکومت های مستقل خراسان و حکومت طاهریان هرات، سامانی ها، سلجوقی ها، غزنوی ها، غوری ها( سلسلۀ از ترکها)، تیموریان هرات فرهنگ و تمدن های اسلامی در غزنه، غور و هرات تشکیل شد که در تمامی این دوره ها زبان دری بحیث زبان یک حوزۀ جغرافیایی از عراق تا ایران، آسیای میانه، نیم قارۀ هند، تا ترکیه و بحیرۀ صغیر بحیث زبان رسمی و زبان مشترک فرهنگی و تمدنی در ساختار تمدن اسلامی بعد از عربی و بعد ها مستقل نقش تاثیر گذار و تعیین کننده را داشت که این بیانگر عظمت زبان دری و اندیشمندان، فقها، فلاسفه، عارفان و شاعرانی است که این زبان یا زبان مادری شان بوده و یا هم زبان غیر مادری و اما به نسبت جذابی و زیبایی اش به زبان اول یک حوزۀ بزرگ جغرافیایی بدل شده بود.

احتمال هم دارد که این تغییر شکل گزینشی را هم داشته باشد و دلچسپی مردم به کلمۀ “شیر” به دلیل نماد شجاعت و شهامت در آن تاثیر گذار باشد. رنگ قرمز نماد انرژی، قدرت، عزت و بزرگی، میل و اشتیاق و عشق است. این درحالی است که دومین الماس سفید / بی رنگ بزرگ جهان بعد از کولینان 1109 قیراط وزن دارد و در نوامبر سال 2015 یافت شده است.

بزرگترین سنگها ۲۰ هزار قیراط وزن دارند. نوع طلایی رنگ آن قیمتی در حدود صد دلار در قیراط ارزش دارد و به رنگ گیلاسی بدون ته رنگ قرمز است. برخی تاریخ نگاران پنجشیر را “پانج ویر” نامیده اند که وجه تسمیۀ آن با جابجایی این پنج برادران دلیر و رزمجو “پاندو” می رسد. در واقع رزم آوری های این مردان با هویت و شجاع بوده است که سرتاجانی از پاسداران راستین را به تاریخ کشور تقدیم کرده اند و قوت اراده، عزم متین و ارادۀ نیرومند و ایمان قوی آنان سرمشق رهبران راستین شان و قیام آوران و رزم آوران واقعی آنان بوده است.

هر آنگاهی که رزم آوران ملی در شمال و جنوب هندوکش در کهندژ و کاپییسا زمین را در زیر پای مهاجمان به آتش بدل نموده و در برابر تهاجم خوانین مهاجمان قرار گرفته اند، نورستان آخرین پناه گاۀ شان بوده است که در سه دره یکی به سوی پنجشیر، دیگری به سوی کنر و دیگری هم به سوی لغمان امتداد داشته است. رود پنجشیر از کوهستان هندوکش و نزدیکی گذرگاه انجمن سرچشمه میگیرد و به سوی جنوب شرقی جریان می یابد. این دومرکز حماسی در کشور که مرکز و محور مقاومت گران در طول تاریخ بوده است و هر آنگاهی که مقاومت گران ملی در برابر در شمال هندوکش سنگر ها را از دست می دادند، با سنگر گرفتن در جنوب هندوکش در کاپیسای کهن برضد مهاجمان صف آرایی کرده اند و پوزۀ دشمنان وطن را به زانو درآورده اند.

نباید وارونه تلقی کرد که سخن از هندوکش مغرور سخن از همطرازی آن با بابای استوار و متین و سلیمان سر به فلک کشیدۀ تاریخ است که کاجستان های غرور آن سر غرور بر آسمان می سایند و هر یک از عنقای بلند پرواز باج ها گرفته اند. سخن از هندوکش مغرور و کوهپایه های متین و استوار آن بحث بر سر شغالانی نیست که با چند روزی در همرکابی شیران، اکنون ژست های شیر را برخود بگیرند و با نمایش های کاذبانه و سناریو های رذیلانه گویا با پوشیدن پوست شیر هویت اصلی شان را که همانا شغال های رنگ باختۀ تاریخ اند و یا به قولی اسپ هایی که اکنون خیلی زبون شده اند و حتا تا سطح پایین تر از قاطر به پرتگاۀ سقوط نزدیک شده اند و در حال سقوط کامل اند؛ بل سخن از حماسه آفرینان نترس و شیر دلان با هیبت اند که تاریخ از رزم آوری های شان درس گرفته است و جهان از رادمردی های شان انگشت تحیر بر لب نهاده اند.

سنگهای قیمتی بخصوص لعل و سنگ لاجورد است که بدخشان در طول تاریخ بدان شهره بوده است . استفاده از این سنگ زایمان را راحت می کند و دندان ها را تقویت می کند . مرجان برای استحکام دندانها مفید است و انعطاف پذیری را هم تقویت میکند. در صورتی که از جمله افرادی هستید که به سلامت پوست خود اهمیت میدهید، میتوانید از سنگ پا برای حفظ سلامت پوست بدن خود استفاده کنید. برای مثال افرادی که سنگ آنها از جنس اگزالات کلسیم است، باید لبنیات و موادی که دارای کلسیم ویا اگزالات هستند را کمتر مصرف کنند.

دیدگاهتان را بنویسید