موارد مصرف ژل سیلدنافیل و مقایسه آن با سیلدنافیل خوراکی – سپند جام

ژلاتین مادهای جامد و نسبتا شفاف است که از کلاژن درون استخوان حیوانات به دست میآید. تولید لایه نازک کامپوزیت کراتین-کایتوسن- ژلاتین و بررسی خواص مکانیکی و چسبندگی سلولی آن جهت استفاده در لنز و کاشت در بدن. جهت آنالیز آماری از آزمون های t و کای دو استفاده شد. یکی از بهترین ژل های روان کننده و با کیفیت بازار، ژل لوبریکانت بر پایه آب کدکس است که عطر خوبی دارد و از عفونت و قارچ جلوگیری میکند. همچنین این ژل درمان مناسبی برای بهبود خراشهای سطحی پوست حاصل از اصلاح صورت است. این نوع اسپریها به صورت طبیعی و بدون ایجاد چسبندگی، به موها حالت میدهند و در عین حال با اکسیژنرسانی مناسب به موها و پوست سر، در برطرف کردن خشکی و شکنندگی مو کمک میکند. البته بایستی توجه داشت که درصد این ترکیب ها بسته به منطقه و نوع تغذیه زنبورعسل تا حدی می تواند متفاوت باشد. بافت این نوع اسلایم به دلیل وجود مایع لنز بسیار نرم و جالب است.

بافت این صابون ابرو به صورت ژل فشرده است که استفاده از آن بسیار راحت بوده، نیازی به مرطوب کردن نداشته و به خوبی ابروها را بلند کرده و حالت میدهد. با مقایسه نسبت مسافت طی شده توسط هر پروتئین به طول ژل (Rf) میتوان در مورد وزن مولکولی نسبی پروتئینها نتیجهگیری کرد. پروتئینهای بُعد اول در امتداد ژل حرکت کرده و در نقطه ایزوالکتریک خود جمع میشوند، یعنی نقطهای که در آن بار کلی پروتئین صفر است (خنثی). این ژل به نامهای ژل ملکه زنبور عسل و ژل سلطنتی نیز مشهور است و در برخی زبانها، شیر زنبور عسل نامیده میشود. از آنجا که طول پروتئین دناتوره شده تقریباً متناسب با جرم آن است، معادل این محسوب میشود که بگوییم تعدادی از مولکولهای SDS را تقریباً متناسب با جرم پروتئین متصل میکند. دو بُعدی که پروتئینها با استفاده از این روش به آنها تفکیک میشوند میتوانند نقطه ایزوالکتریک، جرم پیچیده پروتئین در حالت بومی یا جرم پروتئین باشند. جداسازی پروتئینها توسط نقطه ایزوالکتریک تمرکز ایزوالکتریک (IEF) نامیده میشود.

این روش قابل مقایسه با ترکیب PAGE / SDS-PAGE بومی در جداسازی پروتئین است. به طور معمول از IPG – DALT به دلیل از دست دادن اجزایی با وزن مولکولی کم در حین انتقال به ژل SDS – PAGE، برای کمیسازی پروتئین استفاده نمیشود. MRJP ها و اسیدهای چرب موجود در ژل رویال باعث تقویت فعالیت ضد باکتریایی میشوند که میتواند احتمال بروز عفونت را کاهش داده و عملکرد سیستم ایمنی را قوی میکند. با تزریق بوتاکس ، عضلات شل و بیحس میشوند و در نتیجه خطوط ناشی از افزایش فعالیت عضله را از بین میبرد. Native – PAGE فرم اولیگومری را دست نخورده نگه میدارد و نواری را روی ژل نشان میدهد که نمایانگر سطح فعالیت است. علائم آسم و آنافلاکسی نوعی حساسیت شدید نسبت به مصرف ژل رویال است؛ که تنها در ۷ نفر مشاهده شده است. کم کردن استرس، اضطراب التهاب: ژل ملکه زنبور عسل به دلیل دارا بودن اسید چرب و آنتیاکسیدان، دارای خاصیت ضد اضطراب و ضد التهاب است. بنابراین ژل هنگام استفاده از جریان مانند الک مولکولی عمل کرده و پروتئینها را بر اساس وزن مولکولی آنها جدا میکند و پروتئینهای بزرگتر در ژل بیشتر حفظ میشوند و پروتئینهای کوچکتر قادر به عبور از غربال و رسیدن به مناطق پایین ژل هستند.

در سنجشهای سوپرکویل DNA، در بُعد اول این مولکول ها از هم جدا شده و توسط یک مقیاسساز DNA (مانند اتیدیم بروماید یا کلروکین سرطانزا کمتر) در مرحله دوم دناتوره میشوند. در بُعد دوم، پتانسیل الکتریکی اما با یک زاویه 90 درجه از میدان اول دوباره اعمال میشود و پروتئینها متناسب با نسبت جرم به بار خود، به سمت مثبتتری از ژل جذب میشوند (زیرا SDS بار منفی دارد). برای پروتئینها، سدیم دودسیل سولفات (SDS) یک شوینده آنیونی است که برای پوشاندن پروتئینها به نمونههای پروتئین اعمال میشود تا دو بار منفی (از هر مولکول SDS) به هر دو اسید آمینه پروتئین دناتوره داده شود. در حالت اول، یک کلوئید نقره به ژل زده میشود و نقره به گروههای سیستئین درون پروتئین اتصال پیدا میکند. در ژل الکتروفورز دو بعدی (Two Dimensional Electrophoresis)، نمونه با استفاده از دو تکنیک جداسازی مجزا (به عنوان مثال IEF به دنبال PAGE یا AGE) از هم جدا شده و در دو بعد جهتدار از زاویههای یکدیگر مشخص میشود. از نظر رویهای، استفاده از Native و SDS -PAGE با هم میتواند برای تصفیه و جداسازی زیرواحدهای مختلف پروتئین استفاده شوند.

دیدگاهتان را بنویسید