فسفات آبدار مس و اورانیوم است

دوستان از قضیه ابراهیم عادل و شرکای آن خبر ندارد که روی چه بند وبستهای مخفی دومین رشوت جهانی یعنی ۵۰ میلون دالر را بدست آورد یعنی به کشور چین هم باور چندان نیست. ۵. بعض از دوستان خارجی و داخلی باور دارند که نجات کشورما از شر فقر وناداری همانا استفاده از منابع طبیعی وتحویل دهی آن به سکتورهای خصوصی است. ۷. حدود ۹۰ فیصد این معادن در زمان ظاهر خان تثبیت گردیده بود؛ ولی کدام مؤسسه داخلی یا خارجی (به جز گاز افغانستان) حاضر نبود که در استخراج این معادن قرار داد نماید. ولی دیده میشود که دولت افغانستان دنبال دزدان و آدمکشان مانند طالب حزب اسلامی جهادی است.

۱۰. دو صد شرکت بینالمللی آماده استخراج معادن افغانستان گردیده است. این شرکت علاوه بر اینکه در فرآیند تولید خود از انرژی پاک استفاده میکند، با تولید هر قیراط الماس ۲۰ تن کربن دیاکسید از اتمسفر جمعآوری میکند. گفته شده است که این سنگ رنگ خود را از دست می دهد تا نشان دهد که سمی وجود دارد. شما میتوانید کار خود را در مقیاس کوچک با وسایل کم و جهت فروش در محل زندگی خود شروع کنید. نخست آنکه با بهرهگیری از هنر خود، وسایل زیبایی خلق کنید و به فروش برسانید یا اینکه هنر خود را به دیگران آموزش دهید.

سنگ صفرا باعث علائمی می شود که شامل استفراغ، حالت تهوع، درد در سمت راست شکم یا پشت است. کیسه صفرا عضو کوچکی است که در قسمت راست بدن و زیر کبد قرار دارد. شن کلیه ابعاد کوچکی داشته و شخص بهراحتی میتواند آن را دفع کند. مس درحدود ۱۰۰۰ نوع تولیدات دارد؛ و آهن بیشتر از ۱۰۰۰۰۰نوع تولیدات دارد؛ که فیصدی را افغانستان خریده از پول اسخراج آن برای ما فابریکه ذوب فلزات وبند برق وغیره اعمار نماید. در این میان به جرات می توان گفت سنگ برلیان زیباترین نوع تراش الماس است.

افغانستان کشوریست که در جنگهای سه دهه توان مندی مالی خودرا از دست داده است. بدین لحاظ کشورهای جهان هر روزه تبلیغات منابع طبیعی افغان را به نشر میرسانند تا جهان وملت افغانستان امید وار باشند. نفریت دارای جلای رزینی و چرب است و با دقت بیشتر می توان آن را بر اساس این پارامتر از جید متمایز کرد زیرا جید ها در بسیاری از موارد می توانند جلای شیشه ای از خود نشان دهند.

بسیاری از آنها مشکلی ایجاد نمی کنند و با عنوان سنگ صفرا خاموش (Silent gallstones) شناخته می شوند. استفاده از انگشتر ازدواج در فرهنگهای مختلف چنان رایج است که در بسیاری زبانها، به انگشتی که این انگشتر در آن قرار میگیرد انگشت حلقه گفته میشود. توپاز باعث بخشش و حقیقت میشود. توپاز آبی را باید حتما با آب و صابون شستوشو دهید. تپه Ghundao، نزدیک به شهر کوچک Katlang، از سال 1972 محل استخراج توپاز است. الماس ریجنت در رودخانه kistnaدر هندوستان و با وزن 410 قیراطی در سال 1701 پیدا شد.

این سنگ زیبا و پر کاربرد در بستر رودخانه ها و غارها تشکیل یافته و از جمله مصارف اصلی آن در صنعت ساختمان سازی است. «دا بله خوشحالی». اینست نتیجه خصوصی سازی معادن. تا اکنون ۱۰۶ معادن افغانستان به موسسات خصوصی واگذاری شدهاند. ۴. تبلیغات ثروت مند شدن افغانستان حس کینهتوزی همسایه گان را همین اکنون براه انداخته. ۵. استفاده جویان در داخل دستگاه دولت از پول این معادن ثروت مند گردیده غرض حفظ قدرت به تشکیل مافیای دولتی اقدام خواهد نمود. ۲. سیاست مداران روس والیری ایوانوف همکار شورای کاری افغان روسیه اظهار نموده انداینکه آمریکا در قبال معادن افغانستان چه سیاست را درپیش دارند تا اکنون واضع نیست فقد انتظار در کار است تا دولت آمریکا این را واضع کند.

اینکه چه اهمیت در ساختن این پایگاه های نظامی که سوا از کنترول دولت افغانستان باشد صرف دولت امریکا میداند بناعاً دولت آمریکا از افشا چنین پایگاها خودداری نموده منتظر فرصت میباشد. هم چنین عشق را بعداً در زندگی ایجاد می کند. ای کاش چنین باشد. دولت اشرف غنی خودرا از دسته کشورهای آسیائی یعنی هند ایران روسیه و آسیای میانه خارج نموده متحد با پاکستان امریکا وچین گردید. مثلاً اگر معدن مس عینک و حاجی گک رابا کشور چین و غیره قرار داد مینماید درعوض اولا مواد را پخته شده سپس ازین خاک خارج نمایند نه بشکل خام یعنی درهمین کشور تولید صورت گرفته سپس صادر شود..

بزرکترین فلاکت اینست که پاکستان مرکز خرید مواد قاچاقی در همسایگی ما قرار دارد. این قطعات درجنب اینکه ملیاردها دالر را بمصرف می رساندتلفات انسانی را نیز بدوش دارد که هردو برای ملت آمریکا تأثیرات ناگواری را دربردارد. ۱. قطعات نظامی امریکا بنا برضرورت ایلات متحده آمریکا داخل افغانستان گردیده است. فعلاً گاهی آمریکائی با مجهزترین قطعات وگاهی انگلیسها با مجهزترین قطعات خود درین ولایت جا بجا میشوند ولی همانطور بی امن است .

دلیل عمده آن بودکه کسی خیانت نمیتوانست ولی اکنون باین شرایط امکان دارد در استخراج معادن خیانت وتقلب صورت گیرد. الی اکنون کسی نمیداند چه راز بین طالب انگلیسها و امریکایها بوده است چرا امریکایها با انگلیسها درهمین منطقه بمخالفت همدیگر پرداختن. به گفته یکی از قومندانان با احساس به مردم کابل «ازجهادی کسی خیر نمیبیند خدا شما را ازشرش نجات دهد . با این وضع، زلمی مجددی این اتهامات را رد کرده و گفتهاست که او تجارت لاجورد ندارد بل نمایندۀ مردم است. بنابراين گدازهاي که از دهانه آتشفشان فوران کرده و بر سطح زمين جاري ميشود، به سرعت سرد و سخت شده و سنگي آذرين را بوجود ميآورد.

یکی از طرق استخراج الماس، کندن زمین و کشف دانههای الماس است که به علت شسته شدن زمین و حرکت خاك، در وسط گل و لای مخفی گردیدهاند، چنانکه در کنگو وانگولا و سيرالئون و جاهای دیگر، اغلب دانههای بزرگ و كوچك الماس را در کنار رودخانهها یا در گل و لای آنها پیدا میکنند. این سنگ در مدل های مختلفی در کنار هم فرآوری می شود و نسبت به سلیقه مشتری می توان از آن بهره برد. با موجودیت کارشکنی و دست برد این هدف تطبیق نگردیده وکشور همینطور ضیعیف و فقیر باقی خواهد ماند. با از دست دادن این توانمندی ماشین نهاد های دولتی نمیتواند فعالیت نماید.

جالب اینکه طالب بی فرهنگ از موضوع معادن آگاه شده تلاش دارد تا کنترول تمامی معادن را در دست گیرد. به همین منظور در منطقهٔ فراج ۴۰ تن از اهالی را قتلعام کردند و در «غجی» ۳۲ تن را که اکثراً زنان و کودکان بودند قتلعام نمودند که اجسادشان تا یک هفته در منطقه باقیمانده بود. بزرگترین پروژه زراعتی که وطن را خود کفا میکند استفاده ار آب دریای آمو هلمند دریای کابل وسایر دریاها غرض آبیاری ۴ میلیون هکتار(۴۰ میلون جریب) زمین لامزرع کشور میباشد.. ۶. سرمایهگذاری در بعضی معادن وقت زیاد را دربر میگیرد تا به بهرهبرداری سپرده میشود.

انگشتر یکی از انواع زیورآلات است که هم توسط مردان و هم توسط زنان استفاده میشود. یکی از راه که بتواند کشوررا از حالت در ماندگی نجات دهد همانا استفاده مؤثر از منابع طبیعی آن میباشد. ولایت هلمند در طول سالهای جنگ داخلی یکی از پر امنیتترین ولایت بود آنرا یک قطعه محدود پولیس اداره میکرد. این سنگها هنگام رشد برای پرکردن قسمت داخلی کلیه شکل شاخ گوزن میشوند. ۱۲. در خصوصی ساختن معادن باید معادن با سکتورهای خارجی و داخلی قرار داد شود.

البته باید اشاره کرد هیچ ارتباطی میان کلسترول بالای خون و افزایش غلظت این ماده در صفرا وجود ندارد. از ویژگی های سنگ آنتیک می توان به فاکتور فیزیکی و مکانیکی آن اشاره کرد که در مکان های مختلف قابلیت اجرا دارد. در گدازه های گرانیت ها و ربولیتی ها می توان این سنگ را پیدا کرد. از روش های تولید مصنوعی الماس سیاه در آزمایشگاه، می توان به روش های قدیمی نظير HPHT اشاره کرد که در آن الماس تحت فشار و حرارت بالا، در یک آلیاژ فلزی ذوب شده مانند آهن، نیکل و کبالت ساخته می شود.

پوکه معدنی همان سنگهای آتشفشانی معروفی هستند که طیف رنگهای آن در طبیعت سفید، کرم، قرمز و سیاه یافت میشود. انواع انگشتر عموما به دو دستهی کلی انگشتر نگین دار و انگشتر ساده (که معمولا به آن حلقه گفته میشود) تقسیم میشود. پوشش اپیتلیال کیسه صفرا از سلولهای ستونی ساده تشکیل شده است که مانند سلولهای رودهای دارای میکروویلی هستند اما بر خلاف اپیتلیوم روده، اپیتلیوم صفرا سلول جامی ندارد. مثلا انواع دیسک، تیغه برش و الماس، خمیر پولیش از جمله این ابزار ها می باشد که بر روی دستگاه مربوطه نصب شده و به تراش سنگ های مختلف با ارزش قیمتی مختلف می پردازد.

قیمت و ارزش مادی این انگشترها علاوه بر جنس انگشتر و نگین، به طراحی و میزان زمانی که برای ساخت آن صرف شده باز میگردد. اگر دوباره حکومت جهادی گری تندروی ساخته شود دولت افغانستان مجبور است که برای قدرت مندان طالب و جهادی و غیره باج دهد. منرالهای و سنگهای رسوبی باارزش افغانستان عبارتند از فلوریت گانزیت سپایر یاقوت سرخ و کبود، لعل بدخشان گارنیت امارالت اکومارین زمرد بیروچ انواع کورندم میباشد.

دیدگاهتان را بنویسید